HOME PAGE


copyright © 2015 wizytowki .bilexo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone/All rights reserved,

WIZYTÓWKI:
Zaprojektowane i wydrukowane wizytówki mogą zostać wykorzystane jedynie do CELÓW OSOBISTYCH.

ZABRANIA SIĘ::
Wykorzystywania wizytówek zaprojektowanych za pomocą niniejszej strony do celów handlowych oraz zarobkowych.

PROGRAMY:
Programy do projektowania wizytówek zostały utworzone przez wizytowki.bilexo.com i podlegają ochronie prawa autorskiego, w związku z czym zabrania się manipulowania, wykorzystywania oraz dystrybucji przez osoby trzecie.

TŁA:
zostały zaprojektowane przez Zabrania się publikowania, odtwarzania oraz dystrybucji w jakiejkolwiek formie.

GRAFIKA:
Layout, tła, przykładowe szablony wizytówek, wizerunki oraz banery zostały utworzone przez wizytowki.bilexo.com, w związku z czym zabrania się używania ich w jakiejkolwiek formie.

TEKSTY:
Wszystkie teksty prezentacyjne podlegają ochronie prawa autorskiego wizytowki.bilexo.com, w związku z czym zabrania się ich odtwarzania, nawet częściowej,w jakiejkolwiek formie.